Какви са свойствата и предимствата на гранитогреса?

    Какви са свойствата и предимствата на гранитогреса?

    Различават се няколко основни вида гранитогрес, които спрямо своята повърхност биват: полиран, ненапълно полиран, глазиран, матиран и калиброван гранитогрес.
    Предимството на гранитогреса пред теракотата се изразява в това, че може да се полага на открити места и няма никакви ограничения в неговото използване, поради високата студоустойчивост до минус петдесет градуса и изключителната твърдост, която позволява по-голямо механично натоварване. Теракотата е с по-голяма водопоглъщаемост и ако поеме вода, която след това замръзне, съществува риск плочката да се напука или да се счупи. Това е така, защото в повечето случаи теракотните плочки са направени изцяло от глини, а гранитогресът съдържа около 50% фелдшпат, кварц и други минерали, които правят гранитогреса изключително здрав и устойчив материал с почти нула процента водопоглъщаемост заради ниската пористост и твърдост.
    Размерите на гранитогреса обикновено биват 15х15/20х20/30х60/30х40/45х45/50х50/40х60 или 60х60 см, дебелината от своя страна варира в интервал 7-30 мм като най-често срещан е гранитогресът с дебелина 8-14 мм.